Reiestad Førli ønsker økt brukermedvirkning i eldreomsorgen

Av

«De neste fem årene vil antall eldre i Gjesdal stige. Vi ønsker å skape gode tilbud og legge til rette for at både pasienter og pårørende skal få den hjelpen de trenger», skriver Astrid Reiestad Førli (Ap) i et leserbrev.