Rådmannen anbefaler å styrke hjemmetjenesten for å hjelpe flere eldre

Av

Terskelen for å få sykehjemsplass vil være høy i årene som kommer.