Ekspert skryter av kommunen for kostnadskutt i helse og omsorg

Av

Ekspert på kommuneøkonomi mener at den lave pengebruken i helse- og omsorgssektorengjør Gjesdal bedre rustet til å møte eldrebølgen enn de fleste.