Eirin vil la humla suse: – Det viktigste vi kan gjøre, er å bry oss

Enkelte humlearter typisk for Gjesdal står i fare for å bli utryddet. Biolog Eirin Bruholt oppfordrer folk flest til å ta grep.