Grasbrann ute av kontroll i Gjesdal

Av

En bråtebrann kom ut av kontroll og spredde seg hurtig i et område rundt Gjesdalsvegen.