Naboene raser etter at to eneboliger ble til en enebolig og en tomannsbolig, men: – Ikke saksbehandlingsfeil

Kommuneadvokaten vedgikk at ting kanskje burde vært gjort annerledes da kommunen behandlet en søknad om fradeling av en tomt i Bekkefaret, men var tydelig på at lovens bokstav hadde blitt fulgt. Nå håper politikerne at de har lært av saken.