I februar søkte Nye Veier etter utbyggingssjef for nye E39. Nå er stillingen lyst ut på ny

Av

Stillingen som utbyggingssjef lyses ut for andre gang.