Fredag åpner første etappe av tverrforbindelsen mellom Skjæveland og Bråstein

Fredag åpner den nye vegforbindelsen fra Skjæveland til Foss-Eikeland over Brunnholen bru.