Samferdselsministeren vil ha lavere bompengetakster for E39 Hove–Ålgård

Som følge av at det statlige selskapet Nye Veier tar over veibyggingen for E39 Hove–Ålgård, gir samferdselsministere Jon Georg Dale uttrykk for at bompengetakstene skal ned ved strekningen.