Kaller inn til møte om motorvei mellom Ålgård og Lyngdal

Vegvesenets planer for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård legges straks ut på høring. Mandag 11. november blir det informasjonsmøte i Veveriet på Ålgård.