Styringsgruppa vil beholde E39 mellom Ålgård og Hove i Bymiljøpakken

De fire kommunene og fylkeskommunen har bestemt seg for å beholde strekningene E39 Ålgård-Hove og Smiene-Harestad i Bymiljøpakke Nord-Jæren.