Nye Veier vil betale for E39 mellom Ålgård og Sandnes med bompenger

Direktør for planprosesser og samfunnskontakt, Finn Aasmund Hobbesland i Nye veier sier at spørsmålet om dobbelt betaling for pendlere som skal videre inn i bomringen på Nord-Jæren må avklares.