Full forvirring rundt Nye Veiers E39-forslag: Vil de ha fire felt og 110 km/t gjennom Ålgård?

Vantro i Gjesdal etter at Nye Veier har presentert tankene sine rundt Ålgård-Hove.