Når alt raskt blir dyrere, blir mange skuffet og føler at lommeboken ikke strekker til. Økte utgifter rammer alle, men hardest de med lavest inntekt.

Det er flere faktorer på verdensbasis som har en direkte økonomisk innvirkning på Norge, som prisøknng på strøm, drivstoff og mat, usikkerheten med krig, klimaendringer, økt skatt osv. Disse faktorene påvirker den enkeltes liv og velferd men spesielt for de med lavest inntekt.

Mange tiltak er iverksatt som skattelette for de med lavest inntekt, økt pendlerfradrag, feriepenger på AAP og dagpenger, økt barnetillegget for uføre, redusert makspris i barnehage, billigere SFO, tannlegestøtte for de mellom 21 og 24 år, brillestøtte, strømstøtte, økt borteboerstipend og studiestøtte og økt pensjon. Dette er gode tiltak som treffer mange.

Men vi har fremdeles en «lavinntektsgruppe» som trenger en ekstra oppmerksomhet, også her i Gjesdal - Ansatte med ufrivillig deltid.

Ufrivillige deltidsansatte har et ønske om å jobbe heltid,- for å ha en inntekt som man kan leve av. Heltidsstilling gir trygghet og forutsigbarhet. Å kunne slippe den evige jakten på ledige vakter, og kunne ha mulighet for å planlegge privatlivet både på kort og lang sikt. Ønsker en ansatt med deltidsstilling å etablere seg og kjøpe egen bolig, kan en se langt etter boliglån dersom en ikke har en hel stilling med ei forutsigbar inntekt. Dette til tross for at en i praksis jobber fulltid med ekstravakter. «Deltidskrisen» treffer spesielt kvinner med full kraft. Sett i et brukerperspektiv vil også de som mottar tjenestene blir rammet ved at flere ansatte er innom på en og samme dag, dette svekker kontinuitet og gir økt utrygghet .

Dette er noen av grunnene til at Gjesdal Arbeiderparti jobber for at kommunen skal være en heltidskommune. En kommune det skal være godt å bo og jobbe i.

Eva Espeli Pettersen

Gjesdal Arbeiderparti 4 kandidat