– I alle våre driftskontrakter er det et miljøregnskap, som en del av Vegvesenets mål om å halvere klimagassutslippene på alle våre prosjekter innen 2030. De utslippsfrie maskinene som vi nå bruker for å stelle våre grøntanlegg ved Eiganestunnelen, Madlaveien og Hove bidrar til det, sier prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen.

Roser entreprenørene

Hovedentreprenør på Stavanger-kontrakten er Risa AS.

– Det er en av deres underentreprenører, Nærbø-firmaet Bjørns Hage & Anlegg, som har kjøpt inn dette utslippsfrie anleggsutstyret. Godt samarbeid med entreprenørene er avgjørende for å nå våre klimamål, legger Skårland til.

I tillegg til klimagevinsten bidrar de elektriske plenklipperne også til å gjøre entreprenørenes sikkerhet enda bedre.

– I stedet for selv å kjøre for eksempel på portalen over Eiganestunnelen, fjernstyrer nå arbeiderne klipperne med joystick.

Tar teknologien enda et skritt videre

På sikt er målet å bruke tilsvarende utslippsfrie, fjernstyrte, elektriske plenklippere i hele kontraktsområdet. Dette omfatter kommunene Stavanger, Strand, Hjelmeland, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund og Flekkefjord.

– I tillegg har vi bestilt 100 prosent selvgående plenklippere, også disse utslippsfrie, som vi tar i bruk etter hvert. Da får vi tatt teknologien enda et skritt videre, og bidrar til at Statens vegvesen fortsetter vår tradisjon med å ta i bruk ny teknologi for å kunne utføre samfunnsoppdraget vårt på en enda bedre måte, til beste for klimaet, samfunnet og trafikantene, sier Skårland.