I 2000 la kommunen ut de første tomtene i Mulebakken. Nå er det seks tomter igjen

De første tomtene i Mulebakken ble solgt høsten 2000.