Ungdommenes hjertesaker

Av

Vi har spurt åttendeklassingene på Dirdal skole om hvilke saker de engasjerer seg aller mest for. Svarene kan du se i videoen over.