Dette er avgjørelsene fastlegene tar før de skriver sykemelding: – Det skal mye til for å nekte

Fastlegene sier det er sjelden de lar vær å skrive en sykemelding. Samtidig skal det mye til for å lure systemet over tid.