Det kan gå seint mellom Dirdal og Oltedal på onsdag: Manuell dirigering to steder på strekningen

Onsdag blir preget av både fjellsikring og kantforsterking på strekningen mellom Rage og Røyrdalstunnelen.