Gjesdal kommunens innbyggere betalte 116.664 kroner i bokostnader i 2021, ifølge forbrukerorganisasjonen Huseiernes tall. Det er en oppgang på nesten 16 prosent fra 2020, og tett på 25 prosent fra 2010.

Bokostnader innebærer kommunale avgifter, renter, energi, forsikring, vedlikehold og eiendomsskatt.

Gjesdal havner litt over landssnittet, som var på 113.823 kroner i 2021.

Sammenlignet med nabokommunene kommer Gjesdal godt ut av det.

I Time kommune betalte de 119.924 kroner i 2021. I Bjerkreim 119.430 kroner. Mens de i Sandnes betalte 121.514 kroner i bokostnader i 2021.

Tallene gir et snitt for kommunene, og det er tatt utgangspunkt i en standard enebolig på 120 kvadratmeter.

Stavanger dyrest

I Rogaland er det først og fremst økte renteutgifter og høye strømpriser som bidrar til de økte bokostnadene. Men også økte kommunale avgifter er med på å dra bokostnadene opp, skriver Huseieren i en pressemelding.

De kommunale avgiftene i Gjesdal øker med 11 prosent i 2023, noe som utgjør 1130 kroner for en gjennomsnittlig bolig.

Stavanger (130.916 kroner) er den dyreste kommunen i Rogaland å bo i, etterfulgt av Strand (123.672 kroner) og Randaberg (123.551 kroner).

Mens billigst i fylket er det å bo i kommunene Utsira (108.640 kroner), Kvitsøy (109.169 kroner) og Suldal (110.783 kroner).

Huseiernes prognosetall for 2022 viser en økning på nesten 18 prosent i Gjesdal kommune, noe som utgjør mer enn 20.000 kroner i året i økte bokostnader.