Hver dag finnes mennesker i dette landet som må velge mellom mat eller strøm, som må velge mellom mat til seg selv eller mat til barna. Der finnes mennesker som ikke har råd til å spise middag hver dag. Det finnes de som ikke har råd til å ha barna sine i SFO og i idrettslagene fordi kontingent og utstyr er for dyrt.

Det nye med situasjonen nå er at dette er helt vanlige mennesker, med fast jobb og inntekt. Det er vanlige folk som har det tøft. Og det er naivt å tro at de menneskene ikke finnes i Gjesdal og.

Ordfører Fjeldsbø sin nyttårstale var fin. Han pratet om Ukraina og uroen som har vært i året som gikk. Det er en utfordrende tid vi er i. Jeg skulle bare ønske at han adresserte noen av utfordringene vi står i her i Gjesdal og hvordan de kan løses.

Jeg var ikke enig i at vi skulle bevilge 250.000 kroner fra kommunens lommebok til Ukraina. Det er ikke fordi jeg er i mot at de skal få hjelp, men fordi at bistand gis over statsbudsjettet, ikke fra hver enkel kommune.

Dersom vi hadde 250.000 kroner til overs i Gjesdal, kunne vi for eksempel reddet ÅFK sitt gatelag som er en viktig møteplass for mange mennesker som har dette som et avbrekk fra en særdeles tøff hverdag, vi kunne sørget for litt ekstra til skolen, til barnehagen, til helsestasjonen, til helse og velferd eller noen av de andre lovpålagte oppgavene vi som kommune skal levere innbyggerne våre.

Nå har jeg hatt en lang og god prat med involverte i gatelaget, og har forstått at de aldri har søkt om tilskudd eller mottatt tilskudd fra kommunen, men at næring og frivillige har vært involvert i tillegg til Helsedirektoratet.

Men nå står de altså i fare for å måtte legge ned driften som er så viktig for endel mennesker som ellers havner utenfor. Og det ikke bare fordi Helsedirektoratet avslo fjorårets søknad, men også fordi det har skjedd omorganiseringer innad i kommunen, slik at ressursene fra Mestringsenheten ikke lenger er som opprinnelig lovet fra kommunen.

Frivilligheten ble nevnt i nyttårstalen, og hvor viktig den er i Gjesdal. Det er jeg helt enig i at den er, men vi må passe oss for å bruke de frivillige opp. Alt kan ikke drives frivillig. Da står vi til slutt igjen uten frivillige. Vi skal heie på dem og være utrolig takknemlig for den jobben de gjør.

Så la oss sammen forsøke å gjøre året 2023 til ett bedre og varmere år oss i mellom, la oss ta vare på hverandre og se hverandre.

Andre leserbrev:

Les også

Halv taxfree-kvote fra 1. januar er til å le av

Les også

Det er ikke rart at mange ungdommer flytter fra Ålgård så snart de er ferdig med videregående og sjelden kommer tilbake

Les også

På tide å sette en stopper for isbilen?