Derfor er det ikke geiter på Gitlaberget i år

Det kan derimot hende at geitene dukker opp igjen senere, enten her eller andre steder.