↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked

Ålgård & Gjesdal taxi SA

Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 61 00 00

Besøksadresse

Hunnedalsveien 392
4331 ÅLGÅRD
  1. Beskrivelse

Ålgård & Gjesdal Taxi SA  

Drosjesentralens formål er, på vegne og/eller i samarbeid med andre utføre drift av drosjeformidling, herunder deltagelse i andre samvirkelag med lignende virksomhet.

Formidle drosjekjøring på en best mulig rasjonell måte slik at publikum får den beste mulige service. Drosjesentralen skal arbeide for et godt forhold mellom publikum og drosjeeiere, ivareta publikum og drosjeeiernes interesser. 

Kontakt oss på: 51610000