↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 68 54 50

Besøksadresse

Welhavens vei 15
4319 SANDNES
  1. Beskrivelse

BBE TAKST AS tilbyr taksering og andre tjenester inne områdene Bolig-Bedrift-Eiendel. Vår kompetanse dekker alle typer taksering, skadetakst og verditakst innen privat sektor, næringsmarkedet og det offentlige.

Oppdragsgiverne er privatpersoner, forsikringsselskaper, næringslivet, det offentlige, banker m.fl.Vi har lagt stor vekt på bredde i vår kompetanse og erfaringsbakgrunn, og kan derfor tilby tjenester innen mange fagområder. Våre kompetente medarbeidere dekker områdene bygning, eiendom, innbo, driftsløsøre, maskiner, prosessutstyr, landbruk, naturskade m.m.

Verditaksering:
Næringseiendom
Maskiner og prosessutstyr
Innbo og løsøre
Bolig
Landbrukseiendommer
Driftstilbehør og driftsløsøre
Eiendom

Skadetaksering:
Bolig og næringsbygg
Innbo og løsøre
Maskiner og prosessutstyr
Driftstilbehør og driftsløsøre
Landbruk
Transport
Naturskade
Avbrudd

Andre tjenester:
Skadeskjønn
Uavhengig kontroll
Byggelånskontroll
Bistand ved eierskifte
Bistand ved overtakelse
Tilstandsvurdering næringseiendom
Reklamasjonsbehandling
Rådgiving landbruk