Gjesdalbuen har tidligere skrevet at det er satt av 320 millioner kroner til et nytt helsekvartal i Ålgård sentrum.

Arbeidet med å rive åtte eneboliger starter i oktober, og Ålgård sentrum blir en stor byggeplass i to år.

Nå er arbeidet med medvirkning og rom- og funksjonsprogram i gang, og Gjesdal kommune har knyttet til seg konsulentselskapet WSP i planleggingsfasen.

«Deres konsulenter har erfaring fra lignende byggeprosjekter innen helse og velferd i hele landet», opplyser Gjesdal kommune og legger til:

«Til sommeren skal det utlyses en designkonkurranse, og i oktober starter arbeidet på tomta, der åtte eneboliger skal rives for å gjøre plass til det nye bygget, som skal stå ferdig i 2026».