Elever ved valgfaget "innsats for andre" på åttende trinn er i høst med på demensaksjonen 2022.

– I dette faget skal elevene blant annet lære om frivillighet og de skal prøve seg på å planlegge, og utføre sosiale tiltak for andre, forteller lærer Ane Herigstad.

14 elever ved GUS har dette faget i høst, og er ivrige i arbeidet med prosjektet.

Elevene har i høst lært hva frivillighet handler om, og er nå godt i gang med planlegging av prosjektet for personer med demens. Selve aksjonen er i uken som kommer.

Ivrige

GUS har tidligere hatt et samarbeid med Jæren demensavdeling. De tok på ny kontakt med skolen for å få til et prosjekt. Det var skolen og elevene veldig positive til. Dermed ble det bestemt at klassen skulle samle penger til dette tiltaket også i høst.

Nå har ungdommene planlagt diverse ting for å samle inn penger til demensarbeidet. Støtten går først og fremst til mer forskning på sykdommen, samt aktiviteter som den lokale avdelingen jobber med.

– De har vært ivrige disse jentene og planlagt hvordan de har lyst til å samle inn pengene, sier Herigstad.

Klassen, som er en ren jenteklasse, har laget video som de har delt på Tiktok, de har samlet tomflasker på skolen, planlegger kafè med salg av smoothies, pizzasnurrer, kaker og egenlagde armbånd, og vil gå med bøsse førstkommende mandag.

Valgfritt

– Har de brukt mye av fritiden og egne midler til dette?

– Nei, de har brukt skoletimer til dette, og når de skal gå med bøsser på Ålgård på mandag får de avspasere. Kafeen er deres forslag, og det er valgfritt om de vil lage mat til kafeen, sier Herigstad.

Gjennom dette arbeidet har de også blitt bedre kjent med sykdommen, og synes dette er en viktig gruppe å samle inn penger for.