Vi burde stoppe opp denne dagen og minnes de fine stunder og gleden vi har fått oppleve med våre besteforeldre og våre foreldre, og for de av oss som fremdeles har foreldre eller besteforeldre, besøk dem eller ta en telefonsamtale dersom de bor langt vekke.

Vi skal alltid ta oss av de eldre i samfunnet, og vi skal gi dem en fin og verdig alderdom. Vi skal gi de eldre livsrom og livsglede i alderdommen. De bygget landet, de oppdro oss og de fortjener å bli tatt skikkelig godt vare på.

Ønsker du å skrive et leserbrev? Trykk her.

Vi lever stadig lenger i Norge, men det betyr også at det er en økende risiko for at de som stadig blir eldre opplever kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne.

FrP har et ønske om en statlig finansiert eldreomsorg, en omsorg som ikke er annerledes dersom du bor i en fattig kommune, enn om du bor i en rik kommune. En eldreomsorg som leverer den omsorgen som man har krav på, uavhengig bosted. De kommunene som fikk bli med på den prøveordningen var meget godt fornøyde med ordningen. I Stjørdal kommune var resultatene meget gode. De eldre opplevde at de ble mer involvert i eget liv og egen omsorg, og de opplevde at de fikk de tjenestene de hadde behov for. Samt at de ansatte fikk gjøre jobben sin basert på faglige kriterier og trengte ikke bekymre seg for stramme budsjetter.

Vi ønsker at alle eldre blir ivaretatt og pleiet for i anstendighetens og livsgledens navn. FrP ønsker at eldre skal få større valgfrihet i hverdagen sin, og få mer involvering i eget liv og egen omsorg.

Med dette, den internasjonale eldredagen i tankene, og den siste tids hendelser innen eldreomsorgen i Gjesdal, så mener vi det er ekstra ille å åpne Gjesdalbuen og lese at saken om å flytte pasienter til Klepp ikke har vært innom eldrerådet engang. Ikke engang det lovpålagte og rådgivende organ som skal bidra til engasjement og medvirkning ble involvert i saken før den ble presentert for kommunestyret.

Så vidt meg bekjent, informert fra innbyggere i Klepp, som har familiemedlemmer/nære som står i kø for en sykehjemsplass i Klepp, er heller ikke denne saken politisk behandlet i de rette organer der.

Våre eldre innestår en fantastisk livserfaring, kompetanse og er svært ressursfulle for samfunnet. Vi må slutte å putte våre eldre i en saneringspost og heller opprettholde anstendigheten som de alle fortjener.

Flere leserbrev her:

Les også

Endelig rettferdighet for pelsdyrbøndene

Les også

La barna få beholde det naturlige lekemiljøet!

Les også

Jeg håper kommunen rydder opp i interne rutiner