NY JOBB: Som prost på Jæren blir Lars Sigurd Tjelle biskopen sin forlenga arm i Klepp, Time, Hå og Gjesdal, og arbeidsgjevar for dei 14 prestane i Jæren prosti.

Den nye sjefen til prestane er ikkje redd for å ta standpunkt i kontroversielle saker

Men Lars Sigurd Tjelle (56) er blitt stadig meir bevisst på at andre ikkje nødvendigvis tek feil sjølv om han sterkt meiner noko anna.
Publisert