Homofili-diskusjoner sørget for rekordoppslutning ved forrige kirkevalg. I år er det mer stille

Skal en dømme ut fra antallet forhåndsstemmer sammenlignet med forrige gang, er oppslutningen rundt kirkevalget igjen dalende. Kirkeverge Tor Helge Køhn håper på godt med stemmer i løpet av den neste uken, slik at valget skal bli mest mulig demokratisk.