Gjesdal kommune vedtar bompenger på nye E-39. Ikke et overraskende utfall av kommunestyrets avstemming i Gjesdal kommune. Men hva er det egentlig politikerne holder på med? Etter å ha overvært kommunestyremøtet i Gjesdal må jeg si at jeg er ikke overbevist om at det er de riktige folkene som sitter der.

Varaordfører Henry Tendenes (H) var først på talerstolen. Han la vekt på at det er næringslivet som bruker vegene mest, og for dem er det dyrere å stå i kø enn å betale bompenger. Dessuten vil dagens veg bli liggende, og der kan man kjøre gratis, la han til.

Her skurrer et par ting. For det første: Det er vel kjent at næringslivet fakturerer kunden for kostnadene med transport, enten man står i kø eller betaler bompenger. Så at man skal ta mest hensyn til dem er riv ruskende galt. Og næringslivet trenger ikke bry seg så mye om bompengene, de viderefakturerer bare til kundene, som til slutt blir den vanlige forbrukeren, deg og meg. Så bompenger er noe som alle oss forbrukere må betale flere ganger, enten man kjører gjennom bom eller ikke. Du må også bidra med å betale for andres passeringer gjennom økte vare- og tjenestepriser.

Til dette med at den gamle vegen blir liggende og skal være uten bompenger vil jeg bare si at dette er det ingen garanti for. Etter vårt møte med samferdselsdepartementet i april, der vi tok opp at Nye Veier går ut og garanterer bomfrie alternative veier, fikk vi bekreftet at ingen kan gi garanti for at det ikke kommer bompenger på gamle E39. Da ser det ikke særlig lyst ut for at den gamlevegen blir bomfri.

Flertallet i kommunestyret stemte også for å gi Nye Veier full rett til å innføre trafikkregulerende tiltak på gamle E39 dersom trafikken på den nye blir for liten. Den eneste som tok opp dette punktet under kommunestyremøtet i Gjesdal, var Sp-representanten Torbjørn Fjermestad. Her gir kommunestyret rett og slett fra seg det beste kortet, og gir dermed Nye Veier full råderett til å gjøre hva de vil.

Senterpartiet ville avvise hele saken om bompenger på E39, selv om de, med unntak av Torbjørn Fjermestad, ønsker ny vei. Dette fordi de mener det er et statlig ansvar å vedta bompenger på en statlig veistrekning bygd etter en statlig plan. De mener at det ikke er kommunene som skal sitte med svarteper og få høre at det er de som vil ha bompenger. - Vi er ikke redde for at dette vedtaket kan velte lasset. Vi tror at liknende vedtak kan bli vedtatt i andre kommuner, sa Vidar Nedrebø (Sp).

Ordfører Frode Fjeldsbø, (Ap), hadde ikke tro på at det kan bli veg uten et kommunalt vedtak om bompenger og ville heller jobbe for at bompengebelastningen skal bli så liten som mulig for innbyggerne og næringslivet.

Tafatte politikere

Dette minner mest om tafatthet fra politikerne. De evner ikke å jobbe for alternative løsninger. De har ikke nok "guts" til å si imot staten. Nei, her er det bare å bøye nakken og godta det som "storbror" bestemmer. Og jeg som trodde politikerne var valgt inn for å jobbe for alles ve og vel, og da mener jeg alle.

Etterhvert begynner det å dra seg til i ordkrigen mellom de forskjellige partienes representanter i kommunestyret. Den ene etter den andre kommer på talerstolen og skal svartmale og snakke den andre ned. Det blir for dumt. Her skal det behandles og stemmes over formannskapets innstilling i saken om bompengefinansiering på den nye E39. Så ender det opp med snakk om hvem som har stemt hva og når, hvem som er skyld i at det finnes bompenger, hvem som har ministere og hvem som har sagt hva i regjering. Det virker nesten som det er viktigere å fronte seg selv enn å faktisk diskutere saken.

Når det blir fremlagt at denne veien er så viktig for næringslivet at vi bare må stemme ja til bompenger og alt som følger med, kan det virke som næringslivet har våre lokale politikere i sin hule hånd. At næringslivet skal slik makt over våre lokalpolitikere som skal gjøre en så god jobb som mulig for innbyggerne, blir feil. Næringslivet kommer som sagt til å sende sine bomutgifter videre til forbrukeren i form av økte priser på varer og tjenester.

Kommunale avgifter vil også stige, da kommunale kjøretøy også må betale bompenger, og de må jo hentes inn igjen et sted. Dette er en ond spiral der sluttbrukeren risikerer å betale bompenger flere ganger. Dette blir det ikke tatt opp i det hele tatt blant våre kjære folkevalgte. Og når vi har et KrF som egentlig skal være et parti med et nestekjærlig menneskesyn som slikker næringslivet oppetter ryggen og tråkker på folk på denne måten, da kan man virkelig begynne å lure. Man kan vel si at etter dette kommunetyremøtet i Gjesdal, så er det ingen grunn til å feire noe som helst. De eneste som kunne smile etterpå, var representantene fra Nye Veier, som nå kan sette igang med prosjektene med trygghet om at den blir finansiert med penger man skal skvise ut av innbyggerne.

Kommunestyremøte i Klepp

Samtidig som Gjesdal avholder sitt kommunestyremøte foregår det et kommunestyremøte i Klepp. Der skal det også stemmes over om det skal innføres bomring på Jæren. Her er det samlet inn underskrifter for å få saken utsatt til etter valget i september. Dette har rådmannen i Klepp anbefalt kommunestyret å avvise, noe kommunestyret også gjør.

Det er også noen demonstranter til stede for å vise sin misnøye og frustrasjon over kommunestyrets behandling. Her blir det da gitt klar beskjed fra ordfører at om det blir så mye som en liten lyd, da ville det bli politianmeldelser. Hvor er det egentlig politikerne tror de befinner seg, hvem er det de tror de er? Om du ikke takler at noen gir beskjed om at du er i ferd med å gjøre en feil, da har du muligens feil jobb. Her snakker vi om en ordfører som tidligere har gått ut og gjort seg selv til offer for dette bompengeopprøret, at hun føler seg truet og ikke kunne være alene på jobb lenger. Hvem er det egentlig som er offer i denne saken? Kanskje de heller skulle lyttet litt mer til demonstrantene, kommet mer i møte og satt seg inn i hva dette faktisk innebærer for enkelte mennesker. Men i stedet går de ut og gjør det motsatte. Og så skal vi liksom synes synd på de når demonstrantene roper litt høyt, når noen faktisk sier ifra?

Nå ble det ganske jevnt i avstemmingen på Klepp 16 for bompakken og 15 mot. Og det burde kanskje vært tatt en ny runde siden det ble så jevnt.

Kommunestyremøte i Time

På Bryne på tirsdag gikk det vel mer som forventet, 17 for pakken og 10 mot. Her møtte det også opp demonstranter. Men samme skjer her som alle andre steder, politikerne bryr seg ikke noe nevneverdig om at det er noen som sier fra at dette ikke er greit lengre, det har gått altfor langt. I stedet gjør ordføreren et nummer av at det var så få, og at han ikke kjente alle demonstrantene og antok det var demonstranter som reiste rundt bare for å demonstrere.

Det du ikke er klar over, kjære ordfører, det er at slike uttalelser ikke alltid faller i god jord hos mennesker dere allerede har presset opp i et hjørne. Sett heller av litt tid og lytt til det demonstrantene har å si, kom i møte og sett dere ned og hør hvordan vanlige mennesker opplever dette som foregår nå. Både det økonomiske rundt disse bompengene men også hvordan de føler seg når dere politikere lukker ørene og kommer med nedlatende uttalelser. Kanskje dere vil bli overrasket. Jeg vil også komme med en sterk oppfordring til alle politikere som sitter i de forskjellige kommune- og bystyrer rundt om. Gå litt inn i dere selv og tenk tilbake til da dere valgte å gå inn i politikken. Hva var årsaken til at du gikk inn i politikken, hva var den egentlige grunnen? Har dette endret seg etter at du gikk inn i politikken? Er det samme årsaken du har i dag når du stemmer og er med og vedtar de forskjellige sakene? Jeg tror flere av dere vil ha problem med å svare ærlig på dette.

Så litt om dette med demokrati:

Er det et velfungerende demokrati vi opplever for tiden? Det kan nesten virke som det er et demokrati i krise. Ja, vi har demokrati, men bare opp til et visst nivå. I Klepp ble det samlet inn underskrifter på et forslag om å utsette behandlingen av Utbyggingspakke Jæren til etter valget. Dette rådet rådmannen kommunestyret til å forkaste, noe de også gjorde uten å behandle det. Det møter opp noen demonstranter utenfor rådhuset, for å vise sin missnøye med kommunestyrets behandling. Det foregår en rolig demonstrasjon med noen plakater og bannere, og hva skjer? Jo, de blir truet med politianmeldelse, for ordensforstyrrelse. Hva er det egentlig som skjer? Ytringsfriheten blir truet, så nå gjelder også den bare opp til et visst nivå. Dette er nok ettervirkninger etter at bystyret i Stavanger ble avbrutt og en vel ivrig politimester opprettet en sak på eget initiativ og skulle stoppe dette opprøret en gang for alle. Nå kan jo alle kommune- og bystyrer bare true med politianmeldelser så er saken løst, liksom. Og så lurer politikere og andre på hvorfor politikerforrakten øker. At politiet lar seg bruke på denne måten vil sikkert føre til at respekten for politiet også kan dale. Og ingen skjønner noenting?