De fleste av idrettslagets medlemmer driver individuell idrett: Slik tar de vare på samholdet

Felles basistreninger og kveldsmat én tirsdag i måneden er med på å styrke samholdet i et idrettslag hvor de aller fleste medlemmene driver med individuell idrett.