Mulig gang og sykkelsti i Ålgårdbanens trasè bekymrer jernbanevenner

Av

Gang- og sykkelvei i trasèen til Ålgårdbanen er et av prosjektene som i fremtiden kan bli finansiert av bompenger fra Jæren.