Plan på høyring: Korleis skal gjesdalbuane bu i framtida?

Meir fortetting og fleire eldre i lettstelte bustadar. Det er nokon av måla i forslaget til ny bustadplan som er ute på høyring.