Sivle as vil bygge boliger i et av Ålgårds eldste strøk: – Vi prøver å ikke ødelegge for naboer og omgivelser

Det lokale utbyggerfirmaet har bestemt seg for å gå videre med utbyggingsplanene i Rettedalen.