Her kan det komme ti nye boenheter

Lokale utbyggere har vært i kontakt med Gjesdal kommune om en mulig detaljregulering av flere eiendommer i Rettedalen.