Kommunen har fått sitt eget boligkontor. Nå trengs flere utleieboliger

Gjesdal kommune trenger flere utleieboliger, og ber interesserte huseiere henvende seg til det nyopprettede boligkontoret på Storahuset.