Det er minst 19 år siden det ble bygget så få boliger i Gjesdal som nå

Antallet nye boliger i Gjesdal er på et historisk lavt nivå.