Økt interesse for skolehuset etter at prisen ble satt ned til et mer allment nivå

Det gamle skolehuset på Berge, som nå fungerer som bolig, har blitt forsøkt solgt i over ett år.