Sivert stiller på langløpet for første gang

Målet er å ta med seg en spurtpris på veien.