Gå til sidens hovedinnhold

Blåklokker til asfalt: Utbygging av Midtfjell tar ikke hensyn til miljø og biologisk mangfold

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De har blindede øyner og lenker om føttene.
De skal arbeide i århundrer og tygge blåklokkene
om til asfalt. Dekke dem med skyer av fet ekshaust
og kald sol fra prosjektører. (Rolf Jakobsen, 1954)

SSB har estimert en vekst på omtrent 20% for Gjesdals befolkning; ergo trenger vi flere boenheter. Derfor skal blant annet 700-900 bygninger bygges på Midtfjell over et område på omtrent 500 dekar, hvorav store deler er våtmark og myr. Området rundt Midtfjell benyttes per dags dato som tur- og beiteområde, og er et ofte brukt naturområde i nærmiljøet på Bærland. Ramboll.nos rapport Områdeplan boligområde Midtfjell viser at den fremtidige utbyggingen verken tar hensyn til kulturminner, miljø eller biologisk mangfold. Kulturminnene Gjesdal er skapt på vil vi aldri få igjen; allikevel planlegges det å bygges ut på områder hvor kulturminnene enda står sterkt, slik det har blitt gjort flere andre steder i kommunen.

Å være en såkalt Smart city innebærer blant annet å skape muligheter for en bærekraftig utvikling – en utvikling som tar sosiale, biologiske og økonomiske konsekvenser i betraktning, med tanke på solidaritet med fremtidige generasjoner; noe Gjesdal tvilsomt har tenkt på i dette tilfellet.

Områdets rike naturmangfold står på spill ved en fremtidig utbygging. En av de største konsekvensene miljø- og klimamessig er utslippet av store mengder CO2, som foreløpig ligger lagret i myrene i området, i tillegg til ødeleggelsen av hjemmene til flere truede arter. Myr er dessuten det terrestriske økosystemet som holder størst mengde CO2, og gevinstene ved utbyggingen vil trolig bli overskygget av de fremtidige ulempene. En annen betydelig konsekvens er ødeleggelsen av Midtfjell og Hammarens verdsatte naturområder, som gjennom årene har blitt brukt, og fortsatt brukes, som attraktive friluftsområder for folk fra hele kommunen.

Gytebekken nede med Øygardsvatnet ble under utbyggingen av Rundaberget i 2005 gjentettet og ødelagt av byggemasser. Ved å bygge ut arealene på Midtfjell, er sannsynligheten for en gjentagelse av denne situasjonen stor, og vanntilførselen til Øygardsvatnet, og dermed også gytebekken, bli uttørket eller gjentettet, noe som vil ha store konsekvenser for vannet og fiskelivet. I Områdeplan boligområde Midtfjell, er det også avsatt areal til en kunstgressbane. En fotballbane med kunstgress vil slippe ut store mengder med mikroplast i form av granulat, noe som allerede kan observeres i jordsmonnet og dreneringskummene ved fotballbanene på Solås. Med tanke på det nærliggende vassdraget, bør miljøvennlige alternativer til granulatet, som forminsker utslippet og miljøkonsekvensene diskuteres, selv om det optimalt sett ikke burde vært en slik bane i så nærme et allerede skadet og påvirket vann.

Den viktigste vurderingen som kan gjøres, er vurderingen av fortetting av allerede bosatte områder, i stedet for utbygging av verdsatte turområder, slik at kulturområder/-minner og naturmangfold blir ivaretatt. Det som gjør Ålgård, og Gjesdal, til den attraktive kommunen og tettstedet det er, er riktig nok våre friluftsområder - derav friluftskommunen Gjesdal.

Hvis Gjesdal videre ønsker å markedsføre seg som en friluftskommune og Smart city, må våre valg tas i betraktning av miljø og klima – ikke kapital.