Antallet bilinnbrudd er på vei opp

Av

I løpet av våren og sommeren har trenden med innbrudd i biler tatt seg opp i distriktet.