Ber ordføren om hjelp: – Me har ei stor elv som forsyner Nordsjøen direkte med søppelet vårt

SV-politiker Ellinor Madland ønsker seg en tiltaksplan mot forsøpling, og ber nå ordføreren på vegne av kommunen om å ta initiativ.