15 prosent av gjesdalbuene har innvandrerbakgrunn

Snart utgjør personer med innvandrerbakgrunn 15 prosent av innbyggertallet i Gjesdal kommune.