Av alle virksomheter i Norge er rundt 95 prosent små bedrifter med mindre enn 50 ansatte. Brorparten av disse eies av helt vanlige folk som deg og meg, og som jobber hardt for å sikre og skape nye arbeidsplasser.

Disse eierne lever ikke et liv i sus og dus eller tar store utbytter til privat forbruk, slik som mange på venstresiden i norsk politikk ønsker å fremstille det. Eventuelle overskudd blir ofte ført tilbake til bedriften sin for å sikre og skape nye arbeidsplasser.

I det norske skattesystemet har vi en særnorsk formueskatt på arbeidende kapital, for eksempel maskiner og utstyr som redskaper, en stansemaskin, eller en buss.

Norske eiere må betale denne formueskatt på arbeidende kapital enten virksomheten går med overskudd eller ikke. Ofte må da eieren(e) ta ut utbytte for å betale formueskatten, kapital som kunne blitt brukt til å sikre eksisterende arbeidsplasser og til å skape nye.

Urimeligheten og konkurransevridningen i denne formueskatten kommer også ekstra godt til syne når utenlandske eiere av stansemaskinen eller bussen slipper å betale denne formueskatten. Skatten favoriserer utenlandske eiere av norske virksomheter på bekostning av norske eiere.

Høyre vil trygge arbeidsplasser og styrke norsk eierskap av norske bedrifter. Vi ønsker et rettferdig skattesystem der man betaler skatt av overskudd, ikke av maskiner, redskaper og kapital. Høyre vil derfor fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, som kun betales av norske eiere. Vi vil samtidig fortsette å øke bunnfradraget slik at flere arbeidstakere og pensjonister slipper å betale formuesskatt.

Skal vi få Norge trygt ut av pandemien, er det aller viktigste å legge til rette for at det skapes flere jobber i privat sektor. Da er fjerning av formueskatten på arbeidende kapital viktig.