Telefonsamtaler til sjefen reduserte sykefraværet med 30 prosent

Barnehageansatte i Gjesdal kommune må nå ringe til styrer dersom de er forhindret fra å møte på jobb. Etter at ordningen ble innført, har sykefraværet gått drastisk ned.