Den nye pedagognormen: Sliter med å få på plass nok nye barnehagelærere

Flere barnehager må søke om dispensasjon, og totalt sett mangler det 10.6 årsverk i barnehagene i Gjesdal.