Tunghørte Janne (28) fikk ikke jobb i barnehagen til tross for at hun var overkvalifisert for en stilling som kommunen sliter med å fylle

Selv om kommunen skriker etter barnehagelærere fikk ikke Janne Nese jobb, til tross for at hun har en mastergrad i spesialpedagogikk. Hun tror avslaget har en sammenheng med at hun har en funksjonsnedsettelse.