Fleire oppfyller utdanningskrava i barnehagane

Av

Fylkesmannen meiner kommunen bør gjera ein betre jobb når dei gjev fritak frå utdanningskrav i barnehagen.