Etter årevis med auke treng færre barnehageplass

Av

For fyrste gong på mange år er det ein nedgang i talet på barnehagesøknadar. Det fører til kutt i avdelingar.