Én av de eldste barnehagene på Ålgård kan få et ansiktsløft

Rådmannen har satt av penger til å rehabilitere en gammel avdeling i Bamsebo barnehage i 2022.